VAIKUTTAMISTAVAT

Kansalaisvaikuttaminen merkitsee sitä, että kansalaisena yrittää saada aikaan muutoksen tai vastaavasti pyrkii säilyttämään asiat ennallaan. Käytännön vaikuttamistapa on äänestäminen eri vaaleissa. Voit esimerkiksi osallistua julkiseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa, kirjoittaa blogia ja osallistua eri keskustelufoorumeihin saadaksesi mielipiteillesi näkyvyyttä. Monet kirjoittavat myös lehtien yleisönosastolle saadakseen viestilleen näkyvyyttä.

Perustuslaissa turvataan suomalaisten oikeus tehdä aloite lain säätämiseksi. Tätä varten aloitteeseen on kerättävä 50 000 allekirjoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Kuluttajana sinulla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa ostotottumuksillasi. Mistä ostat ruokasi ja vaatteesi? Minkämerkkisiä tuotteita ostat yleensä? Käytätkö julkisia liikennevälineitä, omaa autoa vai pyöräiletkö? Tällaisia päätöksiä ei ehkä tule pitäneeksi vaikutuskeinoina, mutta niilläkin on merkitystä. Muun muassa yhdistystoiminnan ja oppilaskuntatoiminnan kautta voi myös vaikuttaa tärkeisiin asioihin yhteistyössä muiden ihmisten kanssa, mitä kautta voi vaikuttaa paremmin.

Tämän päivän yhteiskunta muuttuu jatkuvasti, mikä tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Mikäli haet työpaikkaa alalta, jossa toimitaan vaikuttamisen saralla, on aina hyvä, jos pystyt CV:ssäsi tai haastattelussa kertomaan toiminnastasi yhdistyksessä tai oppilaskunnassa taikka muusta vapaaehtoistoiminnasta. Tärkeää on myös muistaa, ettei muutos tule itsestään, vaan asioiden muuttaminen edellyttää aloitteellisuutta, kovaa työtä ja tietoa.  Tänä päivänä avain menestykseen edellyttää osallistumista, aktiivisuutta ja vahvaa onnistumisen tahtoa.