RAHAT NOPEASTI

HANKEAVUSTUSHAKEMUS 13–20-vuotiaiden hankkeita varten

”RAHAT NOPEASTI” -SÄÄNNÖT

”Rahat nopeasti” -avustuksen tarkoituksena on auttaa sinua, jonka kotikunta on Parainen, kehittymään nuoreksi toiminnan järjestäjäksi.

Oletko nuori ja onko sinulla vapaa-aika- tai kulttuuritoimintaan liittyvä hankeidea, jonka haluaisit toteuttaa? Onko toiminta ulospäin muille suunnattua ja toteutettaisiinko se jossain päin Paraista? Jos vastauksesi edellä oleviin kysymyksiin on myönteinen, voit (tai te voitte) hakea “Rahat nopeasti” ‑vapaa-aika- ja kulttuuriavustustamme.

Avustuksen tarkoituksena on antaa sinulle, nuorelle, mahdollisuus toteuttaa ideoitasi sekä laajentaa toimintatarjontaa Paraisilla. Hankkeen on oltava yleisölle avoin ja tarkoitettu muille kuin avustuksen hakijalle tai hakijoille. ”Rahat nopeasti” on kerta-avustus, ei siis jatkuva toiminta-avustus. Avustusrahoilla tehdyt hankinnat jäävät Paraisten kaupungin omistukseen.

Kuka voi hakea?

Sinä tai te (yksittäiset henkilöt tai työryhmät), jotka avustuksen hakemisvuonna kuulutte ikäryhmään 13–20 vuotta ja joiden kotikunta on Parainen.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?

  • Hankkeen on oltava luonteeltaan vapaa-aika- tai kulttuuritoimintaan liittyvä.
  • Hankkeen on oltava yleisölle avoin ja sille on tuotava näkyvyyttä ennen hankkeen alkua.
  • Hanke on järjestettävä jossain päin Paraisten kaupunkia.

Mihin tarkoitukseen avustusta ei voi hakea?

  • Hankkeisiin, jotka ovat aikuisen, yhdistyksen, säätiön tai yhteisön käynnistämiä ja toteuttamia.
  • Hankkeisiin, jotka eivät sisällä ulospäin muille suunnattua toimintaa.
  • Hankkeisiin, jotka ovat yleisesti vakiintuneiden demokraattisten arvojen vastaisia.
  • Hankkeisiin, jotka ovat osa koulu- tai opiskelutöitä.
  • Hankkeisiin, joihin Paraisten kaupunki on myöntänyt muuta avustusta.
  • Hankkeisiin, joiden päämääränä on valmistaa tai kehittää jotain jonkin suljetun ryhmän käyttöön.
  • Hankkeisiin, joissa tarjoillaan alkoholia.

Miten ”Rahat nopeasti” -avustusta haetaan?

① →        Lataa hakulomake tämän sivun lopusta. Voit hakea lomakkeen myös kulttuuri- ja vapaa-aikaosastolta Paraisten kaupungintalolta.

② →        Hakemuksessa pitää olla kuvaus hankkeesta ja realistinen talouslaskelma.

Kuinka paljon rahaa voi saada?

Yhteen hankkeeseen voidaan myöntää enintään 500 euroa.

Minne hakemus jätetään ja kuka tekee päätöksen?

Jätä avustushakemus kulttuuri- ja vapaa-aikayksikköön kaupungintalon toiseen kerrokseen tai johonkin kaupungin nuorisotiloista. Hakemuksen voi mainiosti myös skannata ja lähettää sähköpostitse hakulomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Jotta saisit nopeasti tiedon avustuksesta, päätös tehdään viranhaltijatasolla, eli päätöksen rahojen myöntämisestä hankkeelle tekee kulttuuripäällikkö.

Hallinnolla on oikeus hylätä hakemus.

Milloin hakemus on jätettävä?

Hakemus on toimitettava vähintään kolme viikkoa ennen hankkeen toteuttamista. Varsinkin kesällä on kuitenkin tärkeää olla liikkeellä erityisen hyvissä ajoin, koska asiasta päättävät saattavat olla lomalla.

Selvitys

Rahasumma, joka sinulle tai teille myönnetään, voidaan niin haluttaessa maksaa ennakkoon ennen hankkeen toteuttamista. Hankkeen päätyttyä hankkeesta on annettava selvitys. Jos hanke ei jostain syystä ole toteutunut sentasoisena kuin hakemuksessa on kuvattu tai jos sitä ei ole toteutettu ollenkaan, sinulla tai teillä on velvollisuus maksaa ennakkoon maksetut rahat takaisin.

Vastuuhenkilö

Hankkeella on oltava vastuuhenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä avustuspäätöksen tehneen viranhaltijan suuntaan.

Hakemukset tulee jättää viimeistään kolme viikkoa ennen idean toteuttamista Paraisten kaupungin kulttuuriyksikölle osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen tai johonkin kaupungin nuorisotaloista. Lomakkeen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@parainen.fi

Lomake Rahat Nopeasti FI