HYÖDYLLISIÄ VERKKO-OSOITTEITA

Otakantaa.fi

Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja osallistumista tehostava verkkopalvelu. Palvelu helpottaa kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisää päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa niiden laatua.

Nuortenideat.fi

Nuortenideat.fi on vaikuttamispalvelu kaikille nuorille Suomessa. Valtakunnallinen nuortenideat.fi on osa oikeusministeriön verkossa toimivia demokratiapalveluita. Kehittämistyössä on ollut mukana sekä nuoria että nuorisoalan toimijoita (mm. kuntia, järjestöjä ja kouluja). Vaikuttamispalvelua voivat käyttää nuoret ja nuorten kanssa toimivat tahot.

Kansalaisaloite.fi

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä, kannattaa ja seurata kansalaisaloitteita. Palvelun käyttö on turvallista ja maksutonta. Voit käyttää kansalaisaloite.fi-palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.

Vaalit.fi

Vaaliviranomaiset, puolueet, vaalien keskeiset periaatteet, vuosina 2016–2030 toimitettavat vaalit