Varusmies- vai siviilipalvelus

Suomessa on yleinen asevelvollisuus

Yleistä

Kaikki kutsuntavuonna 18 vuotta täyttävät miespuoliset Suomen kansalaiset kutsutaan kutsuntatilaisuuteen. Kutsunnassa saat tietää varusmiespalveluksesi aloittamisajan ja -paikan. Yleensä varusmiespalvelus aloitetaan keskellä kesää tai keskelle talvea. Jos sinulla on jokin krooninen sairaus etkä siten ole palveluskelpoinen, sinut yleensä vapautetaan palveluksesta. Voit myös anoa palveluksen lykkäystä hyvin perustellusta syystä. Varusmiespalvelusaika on nykyään 165 päivää (puoli vuotta), 255 päivää (yhdeksän kuukautta) tai 347 päivää (yksi vuosi). Varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen sinut siirretään reserviin. Reservissä asevelvollisuus jatkuu, kun reserviläisiä kutsutaan kertausharjoituksiin tai tarvittaessa puolustamaan kotimaataan sotilaallisesti.

Naiset armeijassa

Naiset voivat hakea vapaaehtoisina asepalvelukseen lähettämällä hakemuksen puolustusvoimien aluetoimistoon. Puolustusvoimilla on useita aluetoimistoja, joten kannattaa ensin katsoa, mihin palveluspaikkaan haluaisi hakeutua ja lähettää sen jälkeen hakemus palveluspaikan alueen aluetoimistoon.

Miesten ja naisten väliset erot asepalveluksen suorittamisessa ovat vähäiset. Naisilta odotetaan samoja suorituksia kuin miehiltä esimerkiksi kuntotesteissä ja soveltuvuustesteissä. Naispuoliset varusmiehet asuvat omissa huoneissaan yhdessä muiden naisten kanssa. Naisia varten on myös omat suihkut ja wc:t. Asumisolot ja suihkut ovat kuitenkin esimerkiksi leireillä tai merivoimien aluksilla poikkeukselliset. Myös naisten asepalveluksen alkuaika eroaa miesten palveluksesta. Koska naisten asepalvelus on vapaaehtoinen, naisilla on 45 päivän koeaika, jonka aikana asepalveluksen saa keskeyttää ilman erityistä syytä. Koeajalla naiset voivat keskeyttää asepalveluksen joutumatta suorittamaan siviilipalvelusta asepalveluksen sijaan. 45 päivän koeajan jälkeen naisia koskevat samat säännöt kuin miehiä, mikäli he tämän jälkeen haluavat keskeyttää palveluksen. Tällöin palveluksen keskeyttämiselle täytyy olla pätevä syy, esimerkiksi krooninen sairaus, joka pahentuu varusmiespalveluksessa, onnettomuus, joka aiheuttaa suurempia vahinkoja tai vammoja tai asevelvollisuuden suorittaminen mieluummin siviilipalveluksessa.

Puolustusvoimien verkkosivuilla kerrotaan lisää asevelvollisuudesta.