Varusmies- vai siviilipalvelus

Siviilipalvelus

Vaikka Suomessa onkin yleinen asevelvollisuus, voit asepalveluksen sijasta valita siviilipalveluksen, mikäli syystä tai toisesta et halua armeijaan.

Jos olet päättänyt mennä siviilipalvelukseen, voit hakea siviilipalveluksen suorittamista jo kutsuntatilaisuudessa tai sen jälkeen.  Jos huomaat varusmiespalveluksen aikana, että siviilipalvelus houkuttelee asepalvelusta enemmän, voit hakea siirtoa siviilipalvelukseen varusmiespalveluksen suorittamisen aikana tai sen jälkeen. Hakemus tehdään lomakkeella (TM 0.81). Jos haet siviilipalvelukseen jo ennen asepalveluksen alkua, voit palauttaa lomakkeen kutsunnoissa kutsuntalautakunnalle tai varusmiespalveluksessa joukko-osaston komentajalle. Jos et toimita hakemusta suoraan, voit lähettää sen puolustusvoimien aluetoimistoon palveluspaikan alueella tai Siviilipalvelukeskukseen. Jos asut tilapäisesti ulkomailla, voit jättää hakemuksen Suomen lähetystöön tai konsulivirastoon.  Hakemuksen hyväksymisen jälkeen sinut luokitellaan siviilipalvelusvelvolliseksi ja asiasi käsittely siirtyy Siviilipalveluskeskukselle.

Jos tulet katumapäälle siviilipalvelushakemuksen jättämisen jälkeen, voit vielä hakea takaisin varusmiespalvelukseen. Et kuitenkaan saa enää vaihtaa asevelvollisuuden suoritustapaa siviilipalveluksen alettua, vaan sinun on päätettävä ennen siviilipalveluksen alkua, suoritatko sittenkin varusmiespalveluksen. Et voi myöskään valita siirtoa asepalveluksesta siviilipalvelukseen tai toisinpäin, mikäli olet jo täyttänyt 28 vuotta. Takaisin asepalvelukseen haetaan Siviilipalveluskeskuksen kautta vapaamuotoisella lomakkeella (erityistä lomaketta ei ole).  Hakemus on päivättävä, allekirjoitettava ja toimitettava kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselle. Tätä nykyä siviilipalveluksen kesto on 347 päivää (yksi vuosi).  Siviilipalveluksen voi suorittaa eri paikoissa, esimerkiksi koulussa, sairaalassa tai muissa valtiollisissa tai kunnallisissa työpaikoissa. Voit myös suorittaa siviilipalveluksen seurakunnassa tai yleishyödyllistä toimintaa harjoittavan yksityisoikeudellisen yhdistyksen tai säätiön palveluksessa.

Siviilipalveluskeskuksen verkkosivuilla kerrotaan lisää siviilipalveluksesta.