RAHA-ASIOIDEN HOITAMINEN

Verot ja verokortti

Suomalaisessa yhteiskunnassa kansalaiset ovat velvollisia maksamaan veroja. Valtion ja kunnan keräämiä veroja käytetään yhteiskunnan palvelujen ylläpitämiseen. Tällaisia palveluja ovat muun muassa koulutus, kirjasto ja terveyskeskukset.

Veroja on kahdenlaisia, välittömiä ja välillisiä. Välillisiä veroja ovat muun muassa arvonlisävero, jonka ostaja maksaa ostotilanteessa. Suomessa arvonlisävero sisältyy hintaan, ja osa esimerkiksi uuden takin hinnasta on veroa.

Verovirasto perii välittömät verot suoraan verovelvolliselta.  Esimerkiksi tulovero on välitön vero, joka vähennetään palkastasi ennen palkan maksamista tilillesi.

Tulovero on progressiivinen. Tämä merkitsee sitä, että tulojen suuruus vaikuttaa veroprosenttiin. Pienituloisella henkilöllä on pienempi veroprosentti kuin suurituloisella henkilöllä. Tarkoituksena on verotaakan tasaaminen maksukyvyn mukaan.

Veroprosenttinsa voi tarkistaa verotoimistosta. Veroprosenttinsa voi muuttaa, mikäli tulot yhtäkkiä kasvavat tai pienenevät. Mikäli et ilmoita tulojesi muuttumista, maksamasi verot tasataan vuosittain, ja veroviranomainen joko palauttaa sinulle liikaa maksamasi verot tai joudut maksamaan jäännösveroa. Yleisesti puhutaan veronpalautuksesta tai mätkyistä.

Vuosittain on tehtävä veroilmoitus verotoimistoon. Veroilmoituksessa ilmoitetaan tulot ja omaisuus. Verottaja lähettää kotiin esitäytetyn veroehdotuksen, jonka voit hyväksyä sellaisenaan tai tehdä siihen tarvittavat muutokset. Tämän pohjalta verottaja lähettää verotuspäätöksen ja verotodistuksen, joka sinun tulee säästää mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Verokortti

Kun aloitat uudessa työpaikassa, työnantajasi pyytää sinulta verokorttiasi. Verokortti lähetetään kotiin keväällä, ja siinä on ilmoitettu veroprosentti ja tuloraja arvioitujen vuositulojen mukaan. Voit aina korottaa veroprosenttiasi, vaikka tuloraja pysyisikin samana. Jos sen sijaan haluat laskea veroprosenttiasi, sinun on muutettava tulorajaa ja saatava veroviranomaisen hyväksyntä tulorajan muuttamiselle. Ota verokortista riittävä määrä kopioita ja säilytä alkuperäinen kotona, jos tarvitset sitä myöhemmin; työnantajalle riittää kopio verokortista.

Verohallinto neuvoo veroasioissa. Voit lukea lisää veroista ja verokortista Verohallinnon verkkosivuilta.