PSYYKKINEN JA FYYSINEN HYVINVOINTI

Seksuaaliterveys ja seksitaudit

Hyvällä seksuaaliterveydellä ei tarkoiteta pelkästään sitä, miten henkilö suhtautuu seksuaalisiin kokemuksiin. Kyse on myös siitä, millainen fyysisen, emotionaalisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tunne ihmisellä on suhteessa seksuaalisuuteen. Seksuaaliterveys edellyttää myönteistä ja kunnioittavaa suhtautumista seksuaalisuutta ja seksisuhteita kohtaan. Siihen kuuluu myös mahdollisuus nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin, joihin ei liity pakkoa, syrjintää eikä väkivaltaa.

Seksuaalisuudessa meillä kaikilla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia sukupuolesta riippumatta. Saamme itse määrätä, kenen kanssa ja milloin haluamme jakaa seksuaalisia kokemuksia. Ryhmäpaineen alle ei pidä alistua ja tehdä jotain vain siksi, että kuvittelee kaikkien muiden jo tehneen niin, tärkeintä on kuunnella omaa tahtoaan. Omasta kehostaan on myös huolehdittava, minkä lisäksi on muistettava käyttää ehkäisyvälineitä seksitautien välttämiseksi.

Seksuaaliseen aktiivisuuteen liittyy sekä vastuuta että velvollisuuksia, jotka on otettava huomioon.  Muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliiton Nuortennetti tarjoaa runsaasti tietoa seksuaaliterveydestä ja Väestöliiton nuorten sivuilta löytyy tietoa muun muassa seksitaudeista eli sukupuolitaudeista.

Tietoa verkosta

Seksuaalisuus ….
Seksitaudit

Paraisten kaupungin terveyspalvelut