OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Yleiset oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Oikeudet:

 • Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Ketään ei saa kohdella eri tavoin esimerkiksi sukupuolen, iän, uskonnon tai vamman vuoksi.
 • Jokainen saa vapaasti sanoa ja kirjoittaa mielipiteensä.
 • Ihmiset saavat järjestää kokouksia ja mielenosoituksia ja osallistua niihin. Mielenosoituksesta pitää ilmoittaa poliisille etukäteen.
 • Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä kiduttaa.
 • Kaikki voivat valita itse asuinpaikkansa ja liikkua Suomessa vapaasti.
 • Jokaisella on oikeus yksityisyyden suojaan. Toisen henkilön kirjettä ei saa lukea eikä toisen puhelua saa kuunnella.
 • Jokainen saa valita oman uskontonsa itse. Jos ei halua, ei tarvitse valita mitään uskontoa.
 • Ulkomaalaisilla, jotka asuvat Suomessa vakituisesti ja jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, on oikeus äänestää kuntavaaleissa. Lue lisää ulkomaalaisten äänioikeudesta Infopankin sivulta Vaalit Suomessa.
 • Ulkomaalaisilla, joilla on oikeus äänestää kuntavaaleissa, on oikeus myös asettua ehdolle kuntavaaleissa.
 • EU-kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa, voivat äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa, jos he ovat ilmoittautuneet äänioikeusrekisteriin. Lue lisää ulkomaalaisten äänioikeudesta Infopankin sivulta Vaalit Suomessa.
 • EU-maiden kansalaiset, jotka ovat äänioikeusrekisterissä Suomessa, voivat myös asettua ehdolle Suomen europarlamenttivaaleissa.

Velvollisuudet:

 • Kaikkien, jotka asuvat tai oleskelevat Suomessa, täytyy noudattaa Suomen lakeja.
 • 7–17-vuotiailla on oppivelvollisuus eli velvollisuus suorittaa peruskoulun oppimäärä.
 • Kaikkien Suomessa työskentelevien täytyy maksaa palkastaan veroa Suomeen. Lue lisää verotuksesta Infopankin sivulta Verotus.
 • Kaikilla on velvollisuus todistaa oikeudessa, jos heidät sinne kutsutaan.
 • Vanhemmilla on velvollisuus huolehtia lapsistaan.
 • Kaikilla on velvollisuus auttaa, jos sattuu onnettomuus.

LINKKI