OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Vaalit ja äänioikeus

Suomessa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, mikä merkitsee sitä, että kaikki täysi-ikäiset 18 vuotta täyttäneet kansalaiset saavat äänestää vaaleissa ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni sukupuolesta, uskonnosta ja arvoista riippumatta. Jokainen äänestäjä äänestää eri vaaleissa henkilökohtaisesti ja vapaaehtoisesti.  Suomessa ei ole äänestyspakkoa, mutta äänestysoikeus on yksi yhteiskuntamme tärkeistä oikeuksista. Äänestysoikeuteen liittyy myös vaalisalaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että äänestämme nimettömästi eikä kukaan saa tietää, ketä olemme äänestäneet, ei edes vaaliviranomainen.

Kuntavaalit ja eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Presidentinvaali järjestetään kuuden vuoden välein, ja europarlamenttivaalit järjestetään viiden vuoden välein. Ahvenanmaan maakunnassa järjestetään omat yleiset maakäräjä- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi eri ajankohtana kuin manner-Suomessa. Näiden vaalien lisäksi voidaan järjestää neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä. Kansalaisena sinulla on mahdollisuus äänestää ketä tahansa ehdokasta presidentin- tai europarlamenttivaaleissa. Eduskuntavaaleissa saat äänestää oman vaalipiirisi ehdokasta, ja kuntavaaleissa sinun on äänestettävä ehdokasta, joka on asettunut ehdolle omassa asuinkunnassasi. Ilmoitus äänioikeudesta lähetetään kotiin postitse hyvissä ajoin ennen vaaleja. Vaaleissa voi myös äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, kun taas varsinaisena vaalipäivänä on pakko äänestää äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. Ennakkoäänestys on hyvä vaihtoehto, mikäli et tiedä varmasti, oletko paikalla varsinaisena äänestyspäivänä.

Suomessa järjestetään myös seurakuntavaalit marraskuussa neljän vuoden välein, seurakuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet.