OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudet:

  • Oikeus saada Suomen passi
  • Oikeus saapua Suomeen ja kieltäytyä luovutuksesta toiseen maahan
  • Oikeus äänestää presidentinvaalissa, eduskuntavaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos on täyttänyt 18 vuotta
  • Oikeus asettua ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa, jos on täyttänyt 18 vuotta
  • Mahdollisuus tulla valituksi sellaisiin valtion virkoihin, joihin täytyy olla Suomen kansalaisuus
  • EU-kansalaisen oikeudet, kuten vapaa liikkuminen ja työnteko EU:n alueella ja oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi EU-vaaleissa

Velvollisuudet:

  • Velvollisuus osallistua maanpuolustamiseen tai avustaa siinä. Vähintään 18-vuotiailla miehillä on asevelvollisuus.
  • Velvollisuus noudattaa Suomen lakeja myös muualla kuin Suomessa. Suomen kansalainen voidaan tuomita Suomessa rikoksesta, joka on tehty ulkomailla.

LINKKI