OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Nuorten oikeudet ja velvollisuudet

12-vuotiaana

Oikeudet:

 • Lapsen etu- tai sukunimeä ei voida muuttaa ilman hänen suostumustaan.
 • Lasta ei voida liittää uskontokuntaan ilman hänen suostumustaan. Myös uskontokunnasta eroamiseen tarvitaan lapsen lupa.
 • Avioerolapsella on oikeus kieltäytyä tapaamasta toista vanhempaansa.
 • Lasta ei voida adoptoida ilman hänen suostumustaan.
 • Jos perheessä on ongelmia, lapsi voi itse pyytää sijaishuoltoa. Sijaishuolto tarkoittaa, että lapsi asuu muualla kuin vanhempiensa luona.

Velvollisuudet:

 • Lapsi ei saa enää ajaa polkupyörää jalkakäytävällä.

14-vuotiaana

Oikeudet:

 • Lapsi voi tehdä kevyttä työtä muutaman tunnin päivässä, jos se ei haittaa hänen terveyttään tai koulunkäyntiään. Työsopimukseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus.

 

15-vuotiaana

Oikeudet:

 • Nuori voi itse solmia työsopimuksen. Vanhemmat voivat kuitenkin purkaa alle 18-vuotiaan sopimuksen, jos nuori ei ole kertonut heille työstä.
 • Nuorella on oikeus avata oma pankkitili ja hallita omalla työllään ansaitsemaansa omaisuutta.
 • Kun nuori on suorittanut oppivelvollisuuden, hän saa tehdä kokopäivätyötä klo 6.00 ja 22.00 välisenä aikana.
 • Nuori voi suorittaa mopon, traktorin ja moottoriveneen kuljettamiseen tarvittavan ajoluvan.
 • Nuori saa kuljettaa polkupyörällä alle 10-vuotiasta lasta.
 • Nuori voi liittyä uskontokuntaan tai erota uskontokunnasta vanhempien kirjallisella luvalla.

Velvollisuudet:

 • Nuori on vastuussa tekemistään rikoksista. Jos nuori tekee rikoksen, hän voi joutua syytteeseen ja saada tuomion.

16-vuotiaana

Lasten seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalinen toiminta alle 16-vuotiaan kanssa on rangaistava teko. (Poikkeuksena samalla kehitysasteella olevien nuorten keskinäinen sukupuolisuhde.) Seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta on rikos.

Oikeudet:

 • Oikeus suorittaa kevytmoottoripyörän kuljettamiseen tarvittava A-ajokortti.
 • Oikeus omaan sairausvakuutuskorttiin. Tämä tarkoittaa, että 16-vuotias on vakuutettu vanhuuden, työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalta ja että sairausvakuutuskorvaus maksetaan nuorelle itselleen, ei esimerkiksi vanhemmille.

17-vuotiaana

Oikeudet:

 • Oppivelvollisuus päättyy, ellei sitä ole jo suoritettu.
 • Oikeus lapsilisään päättyy.
 • Nuori voi hakea Kelan opintotukea. Huoltajan tulot vaikuttavat kuitenkin opintotuen määrään ja myöntämiseen.

18-vuotiaana täysi-ikäisyys

Oikeudet:

 • Mennä naimisiin
 • Äänestää valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa
 • Hankkia oma passi
 • Liittyä tai erota uskontokunnasta
 • Määrätä oman omaisuuden käytöstä
 • Hankkia ajokortti (esimerkiksi moottoripyörä, henkilöauto)
 • Saada kansalaisuus (18–22-vuotias), jos on asunut pitkään Suomessa

Velvollisuudet:

 • Miehillä asevelvollisuus (armeija tai siviilipalvelus)

LINKKI

Lisätietoja nuorten oikeuksista ja velvollisuuksista voit lukea nuorisolaista.