KOULUTUS

Tukea opintojen aikana

Opiskelijan tärkein tulonlähde on opintotuki, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotukea voi saada 17 ikävuodesta eteenpäin ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin, jos opinnot ovat päätoimisia ja kestävät vähintään kaksi kuukautta.

Opintotukeen vaikuttavat vanhempien tulot, asutko kotona, ikäsi, millä asteella opiskelet ja mahdollinen työnteko opintojen ohella.

Opintopolku.fi-sivulla lisätietoa opintojen rahoituksesta
Kelan verkkosivuilla lisätietoa opintotuesta ja muista tukimuodoista