KOULUTUS

Toisen asteen koulutuksen jälkeen

Ammattikorkeakoulut

Toisen asteen koulutuksen jälkeen voit hakea ammattikorkeakouluun.  Ammattikorkeakouluissa on laaja kirjo eri koulutusaloja, ja opinnot suunnitellaan työelämän tarpeiden pohjalta.

Ammattikorkeakouluopinnot on suunniteltu käytännönläheisimmiksi kuin esimerkiksi yliopisto-opinnot. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suuri ero on siinä, että ammattikorkeakoulussa on käytännön harjoittelua vuosittain. Tällöin opiskelijat siirtyvät työelämään ja saavat oman alansa työkokemusta.  Harjoittelujakson pituus voi vaihdella riippuen siitä, kuinka mones opiskeluvuosi on menossa ja millaisesta harjoittelusta on kyse.

Ammattikorkeakouluissa voit suorittaa

  • ammattikorkeakoulututkinnon (AMK), joka on alempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi medianomi)
  • ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (ylempi AMK), joka on ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi medianomi). Vaatimuksena ylempään AMK-tutkintoon on korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus.

Ammattikorkeakouluissa voit opiskella myös avoimen ammattikorkeakoulun kursseja tai ammatillisia erikoisopintoja.

Lisätietoja ammattikorkeakouluista ja niiden koulutustarjonnasta https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/

Yliopistot

Yliopistossa voit opiskella tieteellisiä tai taiteellisia aineita.

Yliopisto-opinnot kehittävät opiskelijoiden kykyä tieteelliseen ajatteluun ja tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden suunnitella opintonsa itsenäisesti ja perehtyä tutkimukseen.

Yliopistossa voit suorittaa

  • alemman korkeakoulututkinnon, joita ovat tavallisimmin kandidaatin tutkinnot
  • ylemmän korkeakoulututkinnon, joita ovat tavallisimmin maisterin tutkinnot. Maisterivaiheen opintojen vaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto.

Lukion päättäneet hakevat ensin alempaan tutkintoon (3 vuotta). Yleensä alempaan tutkintoon valituksi tullut saa opiskeluoikeuden myös ylempään tutkintoon (2 vuotta). Opintopolussa yliopistokoulutukset on yleensä kuvattu alemman ja ylemmän tutkinnon yhdistelmänä, esimerkiksi kandidaatti + maisteri -yhdistelmänä.

Lisätietoja yliopistoista ja niiden opetustarjonnasta https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/