KOULUTUS

Peruskoulun jälkeen (toisen asteen koulutus)

Lukio

Paraisilla on tarjolla sekä suomenkielistä että ruotsinkielistä lukiokoulutusta.

Lukio on yleissivistävä oppilaitos, jossa opiskelija voi omilla valinnoillaan painottaa tiettyjä oppiaineita. Lukio-opinnot koostuvat kielistä, matemaattis-luonnontieteellisistä aineista, reaaliaineista sekä taito- ja taideaineista. Lukio antaa hyvät ja laaja-alaiset valmiudet jatko-opintoihin, esimerkiksi yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Lukion päätteeksi opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon, jota varten opiskelija osallistuu eri aineiden ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilastutkinnon myötä mahdollisuudet jatko-opintoihin kolmannella asteella helpottuvat. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista yksi on pakollinen äidinkielen koe.

Lisätietoa ylioppilastutkinnosta.

Lisätietoa Paraisten lukiosta

Ammattikoulu

Jos et halua lukioon, vaan haluat mieluummin tehdä jotain konkreettista ja työskennellä käytännön työssä peruskoulun jälkeen, voit hakea ammattikouluun. Paraisilla on Axxell, joka tarjoaa monipuolista ammattikoulutusta ruotsin kielellä. Suomenkielistä ammattiopetusta ei ole tarjolla Paraisilla. Turun ammatti-instituutissa on useita ammattikoulutuksia sekä suomeksi että ruotsiksi. Ammattikoulussa opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön osana esimerkiksi kosmetologin tai sähköasentajan ammattitutkintoa.

Lisätietoja Axxellista

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnossa suoritat ammatillisen perustutkinnon ja valmistut esimerkiksi kokiksi ja lisäksi valitset kursseja lukiosta. Kaksoistutkinnossa suoritat kaksi tutkintoa: ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.  Opinnoissa osa ammatillista osaamista täydentävistä tutkinnonosista ja valinnaisista ainekokonaisuuksista korvataan lukion kursseilla, niin että opintojen päätteeksi pystyt suorittamaan myös ylioppilastutkinnon. Opiskelija ei saa kaksoistutkinnon jälkeen lukion päättötodistusta.

Kaksoistutkinto antaa opiskelijalle mahdollisuuden laajentaa koulutustaan tarjoamalla hyvän perustan jatko-opintoja varten. Kaksoistutkinnosta voi olla konkreettista hyötyä joihinkin koulutuksiin pääsemisessä, sillä ylioppilastutkinnon arvosanoista voi saada lisäpisteitä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, ettei kaksoistutkintoa tarvita ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja varten.

Kaksoistutkinnon kautta saat mahdollisuuden tutustua aivan uuteen opiskeluympäristöön ja pääset luomaan uusia kontakteja. Kaksoistutkinto kasvattaa ja tukee osaamistasi työelämässä tärkeiden valmiuksien osalta.

Oppisopimus

Paraisten Axxell tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksessa osallistut työelämään perustutkinnon suorittamisen yhteydessä. Opinnoista noin 80 % suoritetaan työpaikalla ja loput oppilaitoksessa.

Lisätietoa Axxellin oppisopimuskoulutuksesta